SEBCH , SEVCH , KORAD , TJH Rio de Oro Gamine ,mamma till Opp valparna. Gamine blev 17 år 3 måndaer o 10 dagar!
SEBCH , SEVCH , KORAD , TJH Rio de Oro Gamine ,mamma till Opp valparna. Gamine blev 17 år 3 måndaer o 10 dagar!

Opp- valparna första kullen

     födda 1998-01-31.  6 valpar 3+3 , 5 svarta 1 fawn
Efter: Rio de Oro Mantilla svart och
Korad Tjh SBCH SJ(v)CH Rio de Oro Gamine.
Samtliga valpar i kullen hade hd ua och gk skott på MH.
Genomgående mycket arbetsvilliga , sunda friska hundar som blev gamla liksom sin mor. 

 Klicka på länken om du vill se valparnas stamtavla

SEUCH Tjh sph2
O'Lydia Dogglas -Dopp

Tjänstehund
Högre klass spår
Lydnadsklass 3
Sv utställningschampion
Hd ua 
MH med 1:a på skotten

RPE 65 fri 

Tjh sph1
O'Lydia Iggy-Popp
Tjh bevakning
Uppflyttad lägre klass spår
2:a pris lydnadsklass 3
2 cert utställning
BIR, cacib
Hd ua, Muh gk skott
 

 Korad
O'Lydia Foppa-Flopp
Korad 221 p
Uppflyttad högre klass spår
1:a pris lydnadsklass 1
1 pris ökl utställning
Hd ua, Mh gk skott
RPE 65 fri 


O'Lydia Klara - Knopp
Godkänd högreklass spår
1:a pris lydnadsklass 2
1:a ökl utställning
Hd u.a, MUH gk skott
 


O'Lydia Soffi - Propp
Uppflyttad elitklass spår
2 1:a pris elitlydnad
2 ökl (trots sin svans)
Hd ua , Muh gk skott

 


O'Lydia Hilda-Hopp

Godkänd appellklass spår 

Hd ua , Muh gk skott